Sefina Svensk Pantbelåning AB

Sefina Svensk Pantbelåning AB

Sefina

  • Lån upp till 20 000 kr
  • Återbetalning: 1 – 12 månader
  • Bekräftelse inom: 15 minuter

Få ett lån nu
↑ reklama ↑

Företag Sefina Svensk Pantbelåning AB

Sefina Svensk Pantbelåning har en lång och anrik historia. År 1884 öppnade den första butiken på Södermalm i Stockholm. Sefina står för ”Secure Finance”, vilket betyder säkra tillgångar. Företagets affärsidé bygger på att låna ut pengar mot säkerhet, så kallade pantlån. Det innebär att kunden kan gå dit med sina värdeföremål, få dem värderade och låna pengar på det varan är värd. Sefina behåller varan som en pant, som en garanti på lånet, tills kunden löser ut varan igen. Under lånetiden betalar kunden en ränta till Sefina. Huvudkontoret ligger på St:Göransgatan 66 i Stockholm.

Huvudkontor

Adress: Sankt Göransgatan 66, Stockholm