Översättning

Sekretesspolicy och Cookies

Användarvillkor

Jämförelsewebbplatsen Coolfinans.com.se (nedan kallad "webbplatsen") drivs av Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Moms CZ29043026, Filnr: C 162285, finns hos Regionaldomstolen i Prag, Datafält: xd6mpe8 (nedan kallad Operatören).

Operatören ägs inte av någon finansiell institution, bank eller kreditgivare. Vi avslöjar heller inte dina personuppgifter till någon utomstående finansiell institution.

Affiliateprogram

Operatören samarbetar med tredje parter, såsom banker och andra låneinstitutioner och hjälper dem på så vis att marknadsföra sina produkter. Det bästa sättet att fastställa kostnaden och det totala priset på lån vid jämförelse av dessa, fastställs genom ett representativt exempel som du kan se med egna ögon.
Vissa av de bolag vi samarbetar med använder sig av affiliate marknadsföring som bas och innehåller också affiliate-länkar som slussar dig vidare till tredje parts webbplatser. Under förutsättning att en besökare klickar på den slutliga webbplatsen via en affiliate-länk och beställer en finansiell produkt, har vi rätt att få provision för detta. Genom att använda affiliate-länken är besökaren inte skyldig att betala extra kostnader och priset på produkterna är desamma. I det här fallet är den tredje parten ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Operatören visar information om många produkter som har en förbindelse med finans- och lånemarknaden. Tyvärr är det dock värt att tillägga att beroende på en frekvent förändring av priser och information, kan viss information inte ha uppdaterats. Så fort vi blir varse om denna sortens förändringar och uppdateringar, eller i den mån du som besökare kontaktar oss och poängterar att viss information borde ändras, ser vi naturligtvis till att skriva in rätt fakta. Det är dock viktigt att säga att innan du skriver på något kontrakt är det upp till dig som besökare att kontrollera villkoren, priserna, räntan, löptiden och annan information direkt med det valda företaget. Under förutsättning att du bestämmer dig för att använda en tjänst, accepterar du att göra det på eget ansvar.
Fordringar på materiell eller icke-materiell skada som orsakats av att använda information från webbplatsen och tvister som hålls mot Lemony trade s.r.o., som webbplatsens operatör, kommer inte att erkännas inför domstol.

Ingen ansvarsskyldighet hos Operatören

Operatören är inte någon leverantör av någon granskad finansiell produkt och tar heller inget ansvar för tvister mellan tredje part och deras kunder.

Besökare som befinner sig i en dålig ekonomisk situation rekommenderas starkt att inte ansöka om lån.

Operatören tar inget ansvar för skador som orsakats av avtalsprotokoll mellan dessa två parter.

Operatören tar inget ansvar för besökarnas recensioner som är skrivna på webbplatsen.

Operatören förbehåller sig rätten att radera eventuella kommentarer utan att varsko någon.

Användarskydd

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) baserat på ditt samtycke. Datakontrollanten är Operatören på denna webbplats, företaget Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Moms CZ29043026.
Informationen som kan vara ditt namn, e-postadress och IP-adress, lagras på säkrade servrar på EU:s territorium. De behandlade uppgifterna får inte under några som helst omständigheter lämnas ut till tredje part. Om inget annat föreskrivs lagras all data i högst två år.

Åtkomstdata lagrad av vår server

När vi besöker webbplatsen lagrar vår server tekniska data om besökarens åtkomst (webbplats, typ av webbläsare och dess version, enhetens operativsystem, referensadress, IP-adress och datum för inlämning av ärendet).
Åtkomstdata tillåter oss att skapa statistiska rapporter och att övervaka webbplatsens säkerhet. Dessa data kan inte tillskrivas några specifika personer.

Kontaktformulär

I händelse av en förfrågan gjord genom vårt kontaktformulär eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar i enlighet härmed. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon tredje part och kommer att raderas omedelbart efter hanteringen av ditt ärende.

Sociala medier

Webbplatsen hänvisar till sociala nätverk Facebook och Twitter.com. När du besöker webbplatsen skickas ingen information till dessa företag.
Information om integritetsskydd för enskilda sociala nätverk finns nedan:

Rätten till information samt övriga rättigheter för webbplatsens besökare

Som en besökare på den här hemsidan, har du förutom informationen om principerna för personlig databehandling som ingår här, också rätt att få information om vilken data som lagras om dig, inklusive rätten till korrigering eller begränsning av behandlingen av sådan information. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke för personuppgiftshantering, begära radering av redan lagrade personuppgifter, alternativt lämna in ett klagomål hos tillsynsorganet, det vill säga Office for Personal Data Protection (Dataskyddsmyndigheten), med säte i Prag.
Om du har några andra frågor, tveka inte att kontakta oss.

E-post: info@coolfinans.com.se
Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Moms CZ29043026
Fil nr: C 162285, finns hos Regionaldomstolen i Prag
Datafält: xd6mpe8

På begäran skickar vi dig ett e-postmeddelande med information ifall några av dessa typer av uppgifter finns om dig hos Lemony trade s.r.o. och i så fall även detaljerna som figurerar i dessa uppgifter. Du kan när som helst förbjuda oss från att utföra ytterligare behandling av dina personuppgifter utan att motivera en anledning. Detta kan du göra skriftligen genom att skicka ett meddelande till oss.

Cookies

Cookies är korta textfiler som sparas av din webbläsare för teknisk datalagring. Data som ingår däri är helt anonymt, därför är det omöjligt att associera dem med några specifika personuppgifter.
Cookies kan enkelt raderas från din webbläsare och du kan enkelt stänga av cookies i dina webbläsarinställningar. Cookies tillåter oss att utvärdera besökarnas beteende på vår hemsida och därigenom förbättra våra tjänster.

Google Universal Analytics

För att analysera besökarnas hastighet på vår webbplats använder vi Google Universal Analytics, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i texten kallad Google).

När du besöker vår webbplats körs en enkel kod av Google, som skickar in vissa uppgifter (antal webbsidor som visas, tid spenderad på webbplatsen, typ av enhet, varaktighet av webbesöket, ungefärlig plats för enheten) anonymt till den här tjänsten.

Du kan läsa mer om personuppgifter för Google på Sekretess och villkor.

Denna övervakning eller uppföljning, kan vara helt påslagen i dina datorinställningar.

Google Adsense

För att skapa datatrafik till vår webbplats använder vi Google Adsense, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i texten kallad Google).

När du besöker webbplatsen körs en enkel kod av Google och visar en annons.

Du kan läsa mer om personuppgifter för Google på Sekretess och villkor.

Cookies genom affiliate-länkar från tredje part

Operatören på webbplatsen använder affiliate-länkar, främst från plattformen för partnerförbund (vanligen kallad "nätverk" med annat namn). Dessa internationella affiliate-nätverk associerar webbplatsägaren (oss) med olika leverantörer av tjänster (tredje part).

Webbplatsen visar marknadsföringselement från tredje part via nätverket som mellanhand. På så sätt kan en besökare begära en viss finansiell produkt och vi erhåller provision för att uppfylla målen från tredje part.

Denna provision är en av inkomstkällorna för den här webbplatsen. Provisionen betalas ut oberoende av det sammanlagda priset på den produkt som besökaren letar efter och kommer heller inte att påverka priset på något sätt.

Provisionen registreras via Cookies som sparas i besökarens webbläsare exakt i samma ögonblick som besökaren klickar sig in på annonsörens hemsida. Cookies lagrar inga personuppgifter, utan de innehåller endast våra samarbetspartners identifikationsnummer (webbplats), besökarens anonyma identifieringsnummer, klickningstid och eventuella ytterligare tekniska data som ingår i affiliate-länken. Cookies har en giltighetstid på högst 60 dagar.