Att använda jämförelseverktyget LemonyLoans.com online är helt gratis och är inte föremål för någon online-signatur eller auktorisation. Alla lån som jämförs utsätts för oberoende testning. Portalen är inte en leverantör av bank- eller icke-bankprodukter och fungerar som en oberoende auktoritet. All tillgänglig information kommer från offentliga källor och uppdateras kontinuerligt.