Översättning

Sekretesspolicy och Cookies

Användarvillkor

Jämförelsewebbplatsen Coolfinans.com.se (nedan kallad "webbplatsen") drivs av double technology s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Moms CZ08695717 (nedan kallad Operatören).

Webbplatsen har inga kontrakt eller länkar till bank- eller kreditföretag. Webbplatsen gör endast recensioner av kredit- och låneföretag och erbjuder reklam på sin webbplats. Webbplatsen ger ingen ekonomisk rådgivning eller relaterade tjänster. Webbplatsen samlar inte in några uppgifter om användarnas intressen i relation till lån eller krediter.

Operatören ägs inte av någon finansiell institution, bank eller kreditgivare. Vi avslöjar heller inte dina personuppgifter till någon utomstående finansiell institution.

Affiliateprogram

Operatören samarbetar inte med tredje parter, till exempel banker, försäkringsbolag, kredit- och leasingföretag. Det bästa sättet att fastställa kostnaden och det totala priset på lån vid jämförelse av lån fastställs med hjälp av ett representativt exempel på respektive webbplats.
 
Vissa av våra intresseföretag fungerar på grundval av marknadsföring och har anknutna länkar som leder dig till tredje parts webbplatser. I detta fall ansvarar tredje part för behandlingen av personuppgifter. Vi får ersättning för reklamaktivitet och det varierar beroende på typen av affiliate-kampanj. Genom att använda affiliate-länken är besökaren inte skyldig att betala några extra kostnader.

Ansvarsfriskrivning

Operatören visar information om många produkter som har en förbindelse med finans- och lånemarknaden. Tyvärr är det dock värt att tillägga att beroende på en frekvent förändring av priser och information, kan viss information inte ha uppdaterats. Så fort vi blir varse om denna sortens förändringar och uppdateringar, eller i den mån du som besökare kontaktar oss och poängterar att viss information borde ändras, ser vi naturligtvis till att skriva in rätt fakta. Det är dock viktigt att säga att innan du skriver på något kontrakt är det upp till dig som besökare att kontrollera villkoren, priserna, räntan, löptiden och annan information direkt med det valda företaget. Under förutsättning att du bestämmer dig för att använda en tjänst, accepterar du att göra det på eget ansvar.
Fordringar på materiell eller icke-materiell skada som orsakats av att använda information från webbplatsen och tvister som hålls mot double technology s.r.o., som webbplatsens operatör, kommer inte att erkännas inför domstol.

Ingen ansvarsskyldighet hos Operatören

Operatören är inte någon leverantör av någon granskad finansiell produkt och tar heller inget ansvar för tvister mellan tredje part och deras kunder.

Besökare som befinner sig i en dålig ekonomisk situation rekommenderas starkt att inte ansöka om lån.

Operatören tar inget ansvar för skador som orsakats av avtalsprotokoll mellan dessa två parter.

Operatören tar inget ansvar för besökarnas recensioner som är skrivna på webbplatsen.

Operatören förbehåller sig rätten att radera eventuella kommentarer utan att varsko någon.

Användarskydd

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) baserat på ditt samtycke. Datakontrollanten är Operatören på denna webbplats, företaget double technology s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Moms CZ08695717.
Informationen som kan vara ditt namn, e-postadress och IP-adress, lagras på säkrade servrar på EU:s territorium. De behandlade uppgifterna får inte under några som helst omständigheter lämnas ut till tredje part. Om inget annat föreskrivs lagras all data i högst två år.

Åtkomstdata lagrad av vår server

När vi besöker webbplatsen lagrar vår server tekniska data om besökarens åtkomst (webbplats, typ av webbläsare och dess version, enhetens operativsystem, referensadress, IP-adress och datum för inlämning av ärendet).
Åtkomstdata tillåter oss att skapa statistiska rapporter och att övervaka webbplatsens säkerhet. Dessa data kan inte tillskrivas några specifika personer.

Kontaktformulär

I händelse av en förfrågan gjord genom vårt kontaktformulär eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar i enlighet härmed. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon tredje part och kommer att raderas omedelbart efter hanteringen av ditt ärende.

Sociala medier

Webbplatsen hänvisar till sociala nätverk Facebook och Twitter.com. När du besöker webbplatsen skickas ingen information till dessa företag.
Information om integritetsskydd för enskilda sociala nätverk finns nedan:

Rätten till information samt övriga rättigheter för webbplatsens besökare

Som en besökare på den här hemsidan, har du förutom informationen om principerna för personlig databehandling som ingår här, också rätt att få information om vilken data som lagras om dig, inklusive rätten till korrigering eller begränsning av behandlingen av sådan information. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke för personuppgiftshantering, begära radering av redan lagrade personuppgifter, alternativt lämna in ett klagomål hos tillsynsorganet, det vill säga Office for Personal Data Protection (Dataskyddsmyndigheten), med säte i Prag.
Om du har några andra frågor, tveka inte att kontakta oss.

E-post: info@coolfinans.com.se
double technology s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Moms CZ08695717

Förutom cookies är din åtkomst till vår webbsida och användning av våra tjänster helt anonym. Under vanliga omständigheter behöver vi inte behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och vi samlar inte in dina uppgifter som ditt namn, efternamn eller någon information om de finansiella tjänster du undersökt på vår webbsida.

Om du vill veta mer om cookies vi behandlar, se informationen [här].

Om inte annat anges lagras alla uppgifter under en längre period på två år.

Cookies

Cookies är korta textfiler som sparas av din webbläsare för teknisk datalagring. Data som ingår däri är helt anonymt, därför är det omöjligt att associera dem med några specifika personuppgifter.
Cookies kan enkelt raderas från din webbläsare och du kan enkelt stänga av cookies i dina webbläsarinställningar. Cookies tillåter oss att utvärdera besökarnas beteende på vår hemsida och därigenom förbättra våra tjänster.

Google Universal Analytics

För att analysera besökarnas hastighet på vår webbplats använder vi Google Universal Analytics, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i texten kallad Google).

När du besöker vår webbplats körs en enkel kod av Google, som skickar in vissa uppgifter (antal webbsidor som visas, tid spenderad på webbplatsen, typ av enhet, varaktighet av webbesöket, ungefärlig plats för enheten) anonymt till den här tjänsten.

Du kan läsa mer om personuppgifter för Google på Sekretess och villkor.

Denna övervakning eller uppföljning, kan vara helt påslagen i dina datorinställningar.

Google Adsense

För att skapa datatrafik till vår webbplats använder vi Google Adsense, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i texten kallad Google).

När du besöker webbplatsen körs en enkel kod av Google och visar en annons.

Du kan läsa mer om personuppgifter för Google på Sekretess och villkor.

Cookies genom affiliate-länkar från tredje part

Operatören på webbplatsen använder affiliate-länkar, främst från plattformen för partnerförbund (vanligen kallad "nätverk" med annat namn). Dessa internationella affiliate-nätverk associerar webbplatsägaren (oss) med olika leverantörer av tjänster (tredje part).

Webbplatsen visar marknadsföringselement från tredje part via nätverket som mellanhand. På så sätt kan en besökare begära en viss finansiell produkt och vi erhåller provision för att uppfylla målen från tredje part.

Denna provision är en av inkomstkällorna för den här webbplatsen. Provisionen betalas ut oberoende av det sammanlagda priset på den produkt som besökaren letar efter och kommer heller inte att påverka priset på något sätt.

Provisionen registreras via Cookies som sparas i besökarens webbläsare exakt i samma ögonblick som besökaren klickar sig in på annonsörens hemsida. Cookies lagrar inga personuppgifter, utan de innehåller endast våra samarbetspartners identifikationsnummer (webbplats), besökarens anonyma identifieringsnummer, klickningstid och eventuella ytterligare tekniska data som ingår i affiliate-länken. Cookies har en giltighetstid på högst 60 dagar.