Thorn Svenska AB

Thorn Svenska AB
Skärmdump av webbplatsen:https://www.thorn.se, webbplatsens författare:Thorn Svenska AB, skärmdumpen används för den lagliga licensens räkning.

Thorn

  • Lån upp till 100 000 kr
  • Återbetalning: 1 – 7 år
  • Bekräftelse inom: 24 timmar

Låneansökan klick lan
↑ reklam ↑

Företag Thorn Svenska AB

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, S.K.E.F, är en branschförening för företag som erbjuder konsumenter korta lån. Föreningen arbetar för en branschpraxis byggd på god kreditgivningssed i syfte att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter på den svenska snabblånemarknaden. För att bli medlem behöver man bl.a. uppfylla kapitalkrav och genomgå en sex månaders karenstid under vilken kreditgivaren granskas löpande utifrån föreningens stadgar och etiska regler. Vidare måste företaget uppfylla följande krav:

Huvudkontor

Adress: Vretenvägen 13, 171 54 Solna, Stockholms län, Sverige

annons: LÅN UPP TILL 40 000 KR  Mer information