Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

Santander Bank

  • Lån upp till 350 000 kr
  • Återbetalning: 2 – 12 år
  • Bekräftelse inom: 24 timmar

Företag Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

Santander Bank är medlem i den finansiella gruppen Santander, som är baserad i Spanien och verkar också i flera andra länder. I Europa kan du hitta dem i Polen - santanderconsumer.pl, Sverige - santanderconsumer.se, Portugal - santander.pt. Denna grupp har också lokala filialer i Argentina - santanderrio.com.ar och Brazil - santander.com.br.

Huvudkontor

Adress: Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Sverige

reklam: LÅN UPP TILL 500 000 KR  Ta ett lån