Creditstar Sweden

Creditstar Sweden

Creditstar

  • Lån upp till 5 000 kr
  • Återbetalning: 5 dagar – 3 månader
  • Bekräftelse inom: 15 minuter

Företag Creditstar Sweden

Creditstar Sweden AB är ett aktiebolag och drivs av VD Aaro Sosaar. Creditstar Sweden AB är registrerat för F-skatt, men har dock aldrig varit registrerat i momsregistret. Aktiebolaget startades upp 2011.

Huvudkontor

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

reklam: LÅN UPP TILL 500 000 KR  Ta ett lån