6 - 18 månader

6 - 18 månader

Likvid

  • Lån upp till 2 000 000 kr
  • Återbetalning: 6 - 18 månader
  • Bekräftelse inom: 2 minuter

Företag 6 - 18 månader

Trention AB är företaget som lanserat Likvid Företagslån. De är börsnoterade på Stockholmsbörsen och har varit etablerade i branschen sedan 2013. Deras tanke är att investera och hjälpa små- till medelstora bolag och företag i expansionskedet. Likvid Företagslån är relativt nyutkommet och är en av de lösningar som Trention erbjuder sina kunder.

Huvudkontor

Adress: Ankdammsgatan 35, 171 67 Solna, Sverige

reklam: LÅN UPP TILL 500 000 KR  Ta ett lån