Bitcoin blev 2009 känd som den allra första kryptovalutan i världen. Det är för övrigt fortfarande den mest ansedda av alla de numera hundratals kryptovalutor som existerar. Åsikterna om Bitcoin har gått upp och ned som en bergodalbana. Vissa anser att de är för riskfyllda, medans andra betraktar dem som seklets största tillgång.

Förklaring av Bitcoin

Allmänt om Bitcoin

Satoshi Nakamoto (pseudonym) är mannen bakom Bitcoins födelse. Han ansåg att det saknades ett sätt att göra säkra, snabba och smidiga överföringar på digital väg och på samma gång eftersträvade han att hitta ett sätt att göra detta på, utan kostnader eller inblandning av tredje part. Han kom så på den geniala idén med Bitcoin, där varje användare har en Bitcoin-adress och en digital plånbok. Med pålitlig kryptografi och ett Peer-to-Peer nätverk, säkerställs en transaktion med koder, utan mellanhänder och utlämnade uppgifter om säljare / köpare.

Så fungerar Bitcoin i praktiken

Som innehavare av Bitcoin, måste du äga en digital plånbok. Plånboksfilerna kan du ha på din egen dator, alternativt hos en tredje part som ansvarar för tjänsten att "lagra" och ta hand om din plånbok, via en internettjänst. För att göra en transaktion krävs en annan användare av en Bitcoin-adress. Varje transaktion har sin egen kod och adress och journalförs med koder, och bidrar med andra ord till att användarna är så anonyma som möjligt. Vidare, kan inte Bitcoin påverkas av någon som helst inflation eller överproduktion genom att en central administration manipulerar den på något sätt.

Tekniken med Bitcoin

Bitcoin klassas som en P2P-valuta där samtliga transaktioner samlas i en databas med hjälp av noder. Det innebär att det i nätverket finns en så kallad blockkedja där varje enskild överföring lagras i form av ett datablock som hänger samman som en kedja. Genom denna teknik kan plånböckernas saldon räknas ut och transaktionerna går igenom en verifieringsprocess så att pengarna länkas samman till plånboksinnehavaren (dock på ett anonymt plan). Det är viktigt att understyrka att integritet och kronologisk ordning av överföringarna sker kryptologiskt. Tekniken gör också att dubbelspenderingar inte kan förekomma, dvs att man spenderar sina Bitcoins på flera platser samtidigt.

Olika marknader – exempel

Om du vill undersöka möjligheten av handel med Bitcoins, finns det ett flertal marknader på nätet. www.bitcoin.org eller www.avanza.se är platser där du antingen kan spekulera i värdet eller köpa och sälja Bitcoins och öppna konto med digital plånbok.

Låneansökan klick lan
↑ reklam ↑

Hodnocení kategorie 4.5
Förklaring av Bitcoin: 4.2/5 från 23 röster
Mirsad Hasik Mirsad Hasik
En copywriter som specialiserat sig på finans, särskilt online-lån. Mer information...