En kryptovaluta är den nya tidens sätt att göra överföringar, eftersom det inbegriper en helt digital och global valuta. Den första kryptovalutan som gjorde sig tillkänna på marknaden, var Bitcoin (BTC) 2009, men sedan dess har långt över 1000 kryptovalutor sett dagens ljus. Här nedan listas några av dem.

De största fördelarna med kryptovalutor

Kryptovalutan – En oberoende valuta

Kryptovalutor påverkas varken av banker eller nationers ekonomier. Den styrs heller inte av någon påtaglig mellanhand när överföringar sker, vilket också gör att transaktioner går betydligt snabbare. Det finns ingen bank som sitter på pengarna och för övrigt sker överföringen anonymt. Kryptovalutor är också ett bekvämt sätt att handla när företag bedriver internationell handel och vill slippa stora växlingsavgifter och dylikt.

De huvudsakliga fördelarna

Även om kryptovalutor inte enbart har ljusa sidor, så finns det emellertid mycket positivt med dem. Förutom att bidra till snabba transaktioner, så är det också billigare att handla med en digital valuta, eftersom avgifterna är lika med noll, alternativt obetydliga. Den råkar heller inte ut för påfrestningar av maktcentrum och liknande, då det är en global valuta där inflation, övrig penningpolitik eller politisk situation inte spelar in. Kryptovalutan är heller inte beroende av någon börs, vilket innebär att handel kan ske närsomhelst.

Ett annat överläge som kryptovalutor har över traditionella valutor, är att säljare och köpare handlar anonymt och att det skapas en säker kryptering vid transaktioner med hjälp av koder och krypteringsteknik, där P2P-nätverk också används, vilket kan liknas vid fildelning. Det är således bara en viss information som gör sig synlig och inte samtliga uppgifter om parterna som vid vanliga banktransaktioner. Digitaliseringen gör också att de digitala valutorna är oerhört svåra att bli utsatta för förfalskningar såsom sedlar och mynt.

En råvara eller en valuta?

Många gånger ses de digitala valutorna som en form av råvara istället för den traditionesenliga valutan i olika länder. Man använder den således mest för olika typer av investeringar, och värdet på den kan öka och minska mycket fort. Därför är det på samma gång viktigt att vara väl insatt i de olika spekulationerna beträffande stigande eller fallande värde vid handel med Bitcoin eller övriga kryptovalutor.

Låneansökan klick lan
↑ reklam ↑

Hodnocení kategorie 4.5
De största fördelarna med kryptovalutor: 4.2/5 från 27 röster
Mirsad Hasik Mirsad Hasik
En copywriter som specialiserat sig på finans, särskilt online-lån. Mer information...